Vastuullisuus strategian ytimessä

Millaisia liiketoiminnallisia vaikutuksia vastuullisuudella on? World Business Council for Sustainable Business (WBCSB) on 200 huippuyrityksen kansainvälinen yhdistys, joka tuottaa muun muassa julkaisuja vastuullisesta liiketoiminnasta. People matter, inspiring employees through sustainability – julkaisussa määritellään viisi tärkeintä liiketoiminnallista perustetta vastuullisuudelle ja työntekijöiden mukaan ottamiselle vastuullisuustyöhön: 1. Käyttäytymisen muutos. Ihmisten mukaan ottaminen vastuullisuustyöhön kannattaa, koska vastuullisuus edellyttää muutosta työtavoissa ja käytöksessä. Kun työntekijät ymmärtävät yhteyden ja kokevat voivansa vaikuttaa oman ympäristöönsä ja työhönsä, heidän Lue lisää