Sadan ja yhden vuoden tarina

Yksi matka suomalaisen kulttuuriperinnön välittäjänä alkaa Aleksanterinkatu 17:ssä sijainneesta kirjamyymälästä vuonna 1912. Suomalainen Kirjakauppa oli perustettu pääasiassa suomenkielisten ylioppilaiden tarpeisiin, sillä Akateeminen Kirjakauppa palveli ruotsinkielistä väestöä. Kirjamyymälän tuotevalikoima koostui kohderyhmän mukaan aluksi lähinnä ulkomaisesta kurssikirjallisuudesta.

Suomalaisen Kirjakaupan yli sataan toimintavuoteen mahtuu merkittävä määrä myytyjä kirjoja – sekä muun muassa kaksi maailmansotaa ja siirtyminen digitaaliseen maailmaan 1990-luvulla.

Suomalainen Kirjakauppa palveli asiakkaitaan ensimmäisen 50 vuoden ajan vain Aleksanterinkadun myymälässä. Vasta 1960-luvulla kauppa laajeni viiden myymälän ryppääksi ja vuosikymmentä myöhemmin 18 liikkeen ketjuksi. Tällä hetkellä Suomalainen Kirjakauppa käsittää 57 myymälää, kolme Reader´s-pokkarimyymälää ja suomalainen.com -verkkokaupan. Ketjulla on lähes 900 000 kanta-asiakasta, yhteinen tieto- ja asiakashallintajärjestelmä sekä yhtenäinen konsepti.

Kovista sotavuosista kirjojen korkeasuhdanteeseen

Nuori yritys joutui pian perustamisensa jälkeen vuonna taloudellisiin vaikeuksiin ensimmäisen maailmansodan myötä. Tilanne helpottui vasta vuonna 1924, kun Suomalainen Kirjakauppa fuusioitiin Rautakirjaan. Vuosikymmenen loppupuolella Bernin tekijänoikeussopimus vaikeutti kirjojen kääntämistä ja vähensi suomenkielisen kirjallisuuden tuotantoa. Tuona aikana myös koko yrityksestä luopumista harkittiin, mutta näköpiirissä ei ollut ostajaa.

Toisen maailmansodan vuosina kauppaa edisti se, että pulaa oli kaikesta muusta paitsi paperista. Sodan pitkittyessä kirjojen tuotanto jopa kasvoi. Kirja-alan korkeasuhdanteen yksi huippu koettiin vuonna 1944 joulun aikaan, jolloin myymälään tarvittiin jopa poliisi ylläpitämään järjestystä tungoksen keskelle.

Vakiintuneessa taloustilanteessa Aleksanterinkadun liiketiloja laajennettiin 1960-luvulla. Remontoidusta myymälästä tuli yksi Euroopan suurimmista ja moderneimmista kirjakaupoista, jota ihasteltiin ulkomaita myöten.

Tulipalosta tuhoa, yrityskaupoista vahvuutta

1970-luku toi elektroniset kassakoneet myymälöihin ja pientietokoneen keskuskonttorille.

Samalle vuosikymmenelle ajoittuu myös Suomalaisen Kirjakaupan dramaattinen takaisku – päämyymälän tulipalo. Toinen sisäänkäynti ja lähes puolet tiloista menetettiin, ja sammutustöissä suurin osa myyntitavarasta tuhoutui. Pelastuneet tavarat myytiin alennuskampanjalla, joka veti kauppaan ensimmäisenä päivänä yli 10 000 asiakasta

Hintasääntelyn purkaminen ja ohjevähittäishintoihin siirtyminen aiheuttivat kirjamyyntiin ongelmia, ja 1970-luvun lopulla Suomalainen Kirjakauppa yhtiöitettiin vaikeassa markkinatilanteessa Suomalainen Kirjakauppa Oy:ksi. 1980-luvun nousukauden myötä Suomalainen nosti kerralla liikevaihtoaan parikymmentä prosenttia ostamalla WSOY:n Yliopistokirjakaupat eli Ykit. Samoihin aikoihin neuvoteltiin Otavan kanssa 14 liikettä sisältävän Kirja-ketjun ostosta. Kaupat tehtiin vuonna 1990.

1990-luvun alussa kirjakauppa kärsi vakavasti talouslamasta, johon Suomalainen reagoi muun muassa kehittämällä myymäläkonseptia. Digitaaliset tuotteet, kuten pelit, opetusohjelmat ja multimediatuotteet otettiin valikoimiin ensimmäisten joukossa. Lisäksi kauppa hankki omistukseensa Akateemisen kuusi maakuntamyymälää sekä Info-ketjun myymälöitä Itä- ja Pohjois-Suomesta. Vuonna 1997 ketjussa oli kuutisenkymmentä myymälää. Suomalainen oli kasvanut aidosti valtakunnalliseksi kirjakauppaketjuksi. Myös tämä vuosikymmen päättyi omistussuhteiden muutokseen. Suomalaisesta Kirjakaupasta tuli vuonna 1999 SanomaWSOY Oyj:n tytäryhtiö. Samana vuonna tehtiin iso harppaus digitaalisuuteen, kun verkkokirjakauppa suomalainen.com aloitti toimintansa. Otava-konserniin Suomalainen Kirjakauppa ostettiin vuonna 2011.

Kulttuuriperintöä kuljettaa sitoutunut henkilökunta

Yli satavuotias kirjakauppa korostaa menestystekijöinään muutosvoimaisuutta, volyymin tuomaa ostoetua sekä hyvää valikoiman hallintaa. Myymälöiden sijoittaminen parhaille liikepaikoille on myös osoittautunut onnistuneeksi strategiaksi. Kaiken tämän eteenpäin vieminen vaatii tekijöiltä rautaista ammattiotetta.

– Vuonna 2012 teetetyn henkilöstökyselyn mukaan Suomalaisen Kirjakaupan työntekijöiden sitoutuminen työnantajaan sekä omaan työhön oli muihin asiantuntijaorganisaatioihin verrattuna huippuluokkaa, painottaa toimitusjohtaja Timo Kopra.

Myös asiakkailta saadaan arvostusta – he valitsivat Suomalaisen Kirjakaupan Suomen arvostetuimmaksi ketjuksi vuonna 2009. Suomalaisen Kirjakaupan konseptiuudistus puolestaan sai pääpalkinnon valtakunnallisen Vuoden Huiput -kilpailun palvelumuotoilusarjassa vuonna 2010.