Paino sanalla digi

Digitaalisen osaamisen kehittäminen on keskeinen strateginen valinta Otava-konsernissa.

Otavamedian laajamittainen digimediataitojen valmennus keskittyy tekemään henkilöstölle tutuksi monikanavaista mediaa ja siinä työskentelyä. Digitaalisuuden kehittämistä toteutetaan määrätietoisesti, sillä tarkoituksena on kouluttaa pitkälti koko henkilökunta vuosien 2012–2014 aikana.

Valmennuksen aikana käydään läpi digitaalisen median eri osa-alueita käytännönläheisesti ja pohditaan mm. journalistin ammatin muutosta, verkkokirjoittamista ja blogeja, sosiaalista mediaa toimitustyössä, tekemistä yhdessä lukijoiden kanssa sekä ansaintamalleja. Valmennukseen kuuluvassa projektityössä kehitetään toimitustyötä sähköisissä kanavissa.

Kustannusosakeyhtiö Otavalla on niin ikään oma digitaalisen osaamisen kehittämisen valmennuksensa, jonka pilottiryhmä starttasi maaliskuussa 2013. Valmennuksen tavoitteena on tukea monikanavaista julkaisemista kehittämällä ymmärrystä asiakkaiden tarpeista.

Valmennuksessa käydään läpi digitaalisen kustantamisen eri osa-alueita, mm. digituotteiden myyntiä, suunnittelua ja taittoa sekä toimitustyötä ja työnkulkua. Lisäksi perehdytään myös sopimusasioihin ja ansaintamalleihin. Valmennuksessa on mukana asiantuntijoita sekä Otava-konsernista että talon ulkopuolelta.