Oppimateriaalit: Laadukkaan opetuksen tukena

Yleiskustantajan vastuu näkyy siinä, että oppimateriaali ilmestyy, vaikka sen lukijakunta olisi pienikin. Otavan oppimateriaalivalikoima kattaa kaikki luokka-asteet ja samaten kaikki oppiaineet. Oppimateriaalien saatavuus taataan kautta Suomen.

Oppikirjakustantajan on tarjottava ajantasaista tutkimustietoa ja pysyttävä mukana uusien opetussuunnitelmien tahdissa. Yhteistyö opetushallinnon kanssa edesauttaa sitä, että uusista opetussuunnitelmista saadaan tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oppimateriaalien ennakkotarkastus lopetettiin 1990-luvun taitteessa – opetushallinnon ja kustantajien välillä vallitsee hyvä luottamussuhde.

Oppimateriaalikustantajan roolissa Otava toimii koulujen arjen varmistajana. Oppimateriaalityöryhmän kokoaminen lähtee kustantajasta käsin, ja ryhmässä on aina mukana tekijöitä siltä luokka-asteelta, jolle materiaali suunnitellaan. Oppimateriaaleilla on nykyään tehtävä myös verrokkitiedon tarjoajana erilaiselle Internetistä löytyvälle tiedolle. Lähdekriittisyyden merkitys opetuksessa kasvaa jatkuvasti.

Muutaman vuoden välein uudistuvat oppimateriaalit vaikuttavat myös opettajien jatkokoulutukseen Suomessa. Kun kuntien rahavarat ovat niukat, moni opettaja ammentaa uusia työtapoja ja oppituntien ideoita opettajan oppaista. Opettajien materiaaleista sähköisiä on jo yli 80 prosenttia.

Oppimateriaaleista sähköisiä on vasta pieni osa, joten parhaillaan käynnissä oleva e-materiaalin kehittäminen ja kasvu tuo ison muutoksen. Ylioppilastutkintolautakunta on ilmoittanut kolmen ylioppilaskokeen siirtymisestä sähköiseksi vuonna 2016, ja syksyllä 2013 aloittavat lukiolaiset hyppäävät tähän junaan.

– On mietittävä, millaista pedagogiikkaa sähköisiin kokeisiin valmistautuminen vaatii, jotta opintojen aikana tätä päästään harjoittelemaan. Lukiokurssimateriaalien on tarjottava kokonaisuus ja annettava perustiedot sekä avattava väylät lisätiedon etsimiseen. Tässäkin kustantajalla on vastuullinen osansa, toteaa kustannusjohtaja Teuvo Sankila Otavan oppimateriaaliyksiköstä.