Taloudellisen vastuun tunnuslukuja 2017

Otava-konsernin taloudellisen vastuun perusta on kannattava liiketoiminta, joka takaa jatkuvuuden sekä turvaa investoinnit ja työpaikat.

Liiketoimintaamme ohjaavia periaatteita ovat vakaus ja taloudellisen hyvinvoinnin luominen yli sukupolvien. Perheyhtiönä emme tavoittele pikavoittoja, vaan strategiamme palvelee lisäarvon tuottamista pitkällä aikavälillä. Olemme suomalainen yhtiö ja sitoutuneita edistämään alueellista talouskehitystä. Suhteemme ympäröivään yhteisöön on paitsi liiketoiminnallinen myös henkilökohtainen.

Yrityksemme perustamisesta lähtien on liiketoiminnan tarkoituksena ollut ”tehdä hyvää kustannustoimintaa ja kirjoja afäärin keinoin”.

Pitkäjänteinen, suomalainen ja suomenkielinen kustannustoiminta sekä suomalaisen kulttuurin ja kielen vaaliminen, ovat ohjanneet liiketoimintaamme alusta asti. 

Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain lisäksi Otava-konserni noudattaa liiketoiminnassaan Suomen keskuskauppakamarin antamia suosituksia listaamattomien yhtiöiden hallinnointikoodista (Corporate Governance). Toinen merkittävä liiketoimintaa ohjaava tekijä on Perheyritysten liiton suositus hyvästä hallintotavasta perheyrityksissä.

Otavan talous 2017

Asiakkaat 
Ei ole montaakaan suomalaista, joka ei olisi Otava-konsernin asiakas ainakin välillisesti. Esimerkiksi jokainen suomalaista koulua käyvä lapsi on jossakin vaiheessa koulu-uraansa opiskellut tärkeitä tietoja Otavan oppimateriaaleista.

Meillä on vastuu ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja tarjota heille kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Asiakkaidemme tuoman vajaan 300 miljoonan euron tuoton me käytämme liiketoiminnan vastuulliseen kehittämiseen ja investointeihin, henkilöstön hyvinvointiin, ostoihin sekä yhteiskunnan rakentamiseen.

Tavaran- ja palveluntoimittajat 
Otava-konsernin ostoja ohjaa hankintaohjesääntö. Se linjaa muun muassa, että muuten tasaväkisessä tilanteessa hankintapäätökset ratkaistaan kotimaisen, perheomisteisen ja ympäristövastuustaan hyvin huolehtivan tarjoajan eduksi.

Pyrimme hankinnoissamme mahdollisimman korkeaan kotimaisuusasteeseen. Esimerkkinä tästä ovat Otavamedian kustantamat lehdet, jotka painetaan kotimaassa tuotetulle paperille. Kaikilla lehdillämme onkin Suomalaisen Työn Liiton Avainlipputunnus. Palveluostoihin sisältyvät palkkiot kirjailijoille ja elinkeinonharjoittajille: esimerkiksi freelance-valokuvaajille, kuvittajille ja toimittajille.

Julkinen sektori 
Otava-konsernin periaatteena on, että liiketoimintamme hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa. Tästä seuraa, että yhtiön verot maksetaan Suomeen. Sama periaate on keskeinen myös alihankkijasuhteissamme.

Verojalanjälkemme   muodostuu tuloveron lisäksi kiinteistö- ja arpajaisverosta. Otava-konserni on yksi maan suurimpia arpajaisveron maksajia.

Vuonna 2017 Otava Oy oli Suomen 208. suurin yhtiö, mutta veronmaksajana 137:s. Otava Oy maksoi välittömiä veroja yhteensä 4,8 M€.

Henkilöstö 
Henkilöstön hyvinvointi on keskeinen osa konsernimme kilpailukykyä. Investoimme monipuoliseen työhyvinvoinnin kehittämiseen, kuten erilaisiin liikunta- ja hyvinvointivalmennuksiin. Muuttuvassa markkinatilanteessa panostamme myös erityisesti henkilöstön koulutukseen ja esimiestyön kehittämiseen.

Omistaja 
Otava-konsernin omistavat Reenpään suku ja Otavan kirjasäätiö. Omistajamme ovat sitoutuneet kustannustoimintaan sekä laadukkaan sisällön ja lukemisen uusien mahdollisuuksien kehittämiseen.

Lahjoitukset
Konsernin perinteikkäimpiin hyväntekeväisyyskohteisiin kuuluu vuonna 1938 perustettu Kotilieden Kummikerho ry. Kummikerhon tarkoituksena on auttaa aineellisiin ja henkisiin vaikeuksiin joutuneita Suomessa asuvia perheitä ja yksittäisiä henkilöitä.

Toinen konsernin merkittävä tukikohde on Pelastakaa Lapset ry., jonka kanssa Suomalainen Kirjakauppa on tehnyt yhteistyötä yli 15 vuoden ajan. Myös Kustannusosakeyhtiö Otava on tehnyt yhdistyksen kanssa oman Eläköön lapsi! -tukikampanjan.

Konsernin merkittävin yhteisöprojekti on Lukeminen on pääasia -kampanja. Pitkäkestoisen projektin tavoitteena on herättää keskustelua lukemisen merkityksestä sekä maailmankuvan avartajana että hyvinvoinnin perustana. Kampanjaan kuuluvat muun muassa kirjailijavierailut kouluihin eri puolilla Suomea sekä sivusto lukeminen.fi.

Moniäänisyyden periaatteensa mukaisesti Otava-konserni ei anna tukia poliittisille tahoille.