Otava mukana FIBS ry:n luontopääomavalmennuksessa

Mediayrityksenä Otava on vahvasti mukana rakentamassa Suomi-kuvaa: osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä ihmisten arkeen vauvasta vaariin. Periaatteenamme on, että liiketoimintamme täytyy hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa. Olemme lähes 130-vuotias perheyritys ja haluamme tuottaa oivalluksia ja elämyksiä yhteiskunnassamme seuraavatkin 130 vuotta tarjoamalla kaiken ikäisille ihmisille iloa arkeen ja rakennuspalikoita maailmankuvan rakentamiseen.

Pyrimme huolehtimaan yrityksestä ja ympäristöstä niin, että ne siirtyvät hyvässä kunnossa seuraavillekin sukupolville. Haluamme olla vastuullinen suunnannäyttäjä ja toimia eettisesti kaikkia sidosryhmiämme kohtaan − miellämme ympäristön yhdeksi sidosryhmistämme.

Osallistuimme vuonna 2017 FIBS ry:n järjestämään luontopääomavalmennukseen, koska halusimme lisätä ymmärrystämme luonnon monimuotoisuudesta ja siitä, miten me siihen vaikutamme ja voimme vaikuttaa. Valmennus auttoi meitä ymmärtämään luontopääoman arvon ja lähestymään myös oman yrityksemme vastuullisuutta uudesta näkökulmasta.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat olla myös kulttuurisia ja yhteiskunnallisia.

Heräsimme pohtimaan, mitä luonnon monimuotoisuuden väheneminen voi merkitä paitsi ympäristölle ja yhteiskunnalle, myös liiketoiminnallemme. Ymmärsimme, että ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat olla myös kulttuurisia ja yhteiskunnallisia. Pahimmassa tapauksessa ne voivat murentaa liiketoimintamme perustan, parhaimmassa tapauksessa meillä on mahdollisuus olla lisäämässä tietoisuutta ja ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuuriimme.

Haluamme minimoida liiketoimintamme aiheuttamat, luonnon monimuotoisuutta uhkaavat vaikutukset pyrimme muuttamaan tämän halun myös käytännön teoiksi. Olemme mm. siirtyneet EKOenergian käyttöön koko Otava-konsernissa, käytämme vastuullisesti tuotettua paperia ja valmistamme kirjamme valtaosin omassa kirjapainossamme Keuruulla. Jatkossa aiomme yritysvastuutyössämme huomioida paremmin luonnon monimuotoisuuden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Yritysten täytyy kantaa oma vastuunsa luonnon monimuotoisuuden säilymisestä.

Minna Karlsson

projektipäällikkö

Kustannusosakeyhtiö Otava

Inkeri Huotari

henkilöstöpäällikkö

Kustannusosakeyhtiö Otava