Etänä vai ei?

Etätyö on työtä, jota tehdään koko- tai osapäiväisesti muissa kuin työnantajan tiloissa. Etätyö mahdollistaa henkilön töiden ja ajankäytön organisoinnin joustavasti eri elämäntilanteissa. Konsernissamme tehdään toimituksellista työtä etänä enemmän kuin muualla. Artikkelien suunnittelu ja kirjoittaminen ovat työtehtäviä, jotka voivat vaatia rauhallista ympäristöä ja siten sopivat etänä tehtäviksi. Etätyötä rytmitetään esimerkiksi asiakastapaamisten lomaan eli työntekijä on etänä kotona ennen tapaamista.

Etätyö voi olla satunnaista tai säännöllistä. Säännölliselle etätyölle on oltava aina peruste ja siitä sovitaan aina kirjallisesti työntekijän kanssa.  Satunnainen etätyö on tarveharkintaisesti työpaikan ulkopuolella tehtävää työtä, esimerkiksi työpäivä kotona silloin tällöin.

Etäpäivän syynä voi olla vaikkapa juttumateriaalin purku ja kirjoittaminen kiireaikataululla työmatkan jälkeen, juttumateriaalin laajuuteen liittyvä vaativa kirjoitusprosessi tai muu konkreettinen syy tehdä työ kotona.

Olemme konsernissamme ottaneet työntekijöillemme lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen lisäksi vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Työnantaja vastaa työntekijöidensä työkyvyystä ja –turvallisuudesta myös etänä. Edellytys vakuutusten voimassaololle on se, että etänä olosta on sovittu etukäteen.

Etätyöskentely ei sovi kaikille tai jokaiseen työtehtävään. Etänä olemista ohjaa työ ja sen tekeminen. Työyhteisössä vakioetäpäivät esimerkiksi rajaavat palaveriaikoja tai muita yhteisiä tapaamisia, joten yksilön tilanteen lisäksi on otettava huomioon työryhmän tarpeet.

Etätyö näkyy kasvaneena sitoutumisena ja pienentyneenä hiilijalanjälkenä.

Etätyö on aina vapaaehtoista kummallekin osapuolelle. Konsernitasolla etätyöstä on konkreettista hyötyä vaikkapa hiilijalanjäljen pienentymisenä. Muuten etätyön mahdollistaminen näkyy sitoutuneempina ja tyytyväisempinä työntekijöinä. Henkilöstökyselyssämme olemme saaneet positiivista palautetta joustavuudesta ja perhemyönteisyydestämme. Etätyö on yksi konkreettinen tapa ottaa työntekijöittemme eri elämäntilanteet huomioon.

Anne Mantila

palvelu- ja henkilöstöjohtaja

Otavamedia Oy